Tlf. 72 48 88 89 (kl. 08-21) info@alkohol-raadgivningen.dk

Dagbehandling (§141)

Den højintensive behandling med fleksible muligheder.

Rammen

Dagbehandling er for borgere, der ønsker et mere intensivt behandlingsforløb. Dette forløb skal man enten visiteres til via ens bopælskommunen eller vælge selv at betale. Rammen og intensiteten for et dagbehandlingsforløb, kan være meget varierende og man kan godt kombinere et ambulant forløb med elementer fra dagbehandlingen. Dette kunne eksempelvis være en ekstra samtale eller deltagelse i en gruppe, som tillæg til det gratis ambulante forløb. Vælger man, at gå via sin kommune, vil Alkoholrådgivningens personale være behjælpelige med denne proces.

Højintensiv dagbehandling

En højintensiv dagbehandling, vil foregå som et almindeligt kursus i eftermiddag og/eller aftentimerne. Rammen for et dagbehandlingsforløb vil være, at borgeren kommer 3 gange om ugen i 8 uger og efterfølgende overgår til efterbehandling i 12 uger. Dagbehandlingen vil være sammensat af undervisning, individuelle terapeutiske samtaler og gruppeterapi.

Individuelle terapeutiske samtaler

Ved disse sessioner vil der, ud fra evidensbaserede metoder, blive arbejdet målrettet med personlige mål og ønsker, som er etableret og tydeliggjort i den individuelle behandlingsplan. Formålet med disse individuelle samtaler er, at borgeren oplever at få et trygt rum til, at tale om de følelsesladede emner, der kan opstå fra dag til dag under et forandringsforløb.

I Alkoholrådgivningen vægter vi den dualitet, der er mellem gruppe- og individuel terapi meget højt, da synergien mellem det individuelle og gruppeterapeutiske perspektiv har vist sig optimalt.

Som borger, kan man også have samtaler med en socialrådgiver i stedet, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Disse samtaler kan blandt andet indbefatte økonomisk oprydning/rådgivning, en erhvervsrettet plan, sygedagpenge anliggender med mere.

Gruppeterapi

Alkoholrådgivningen er bygget op omkring principperne i Active Learning. Borgerne vil modtage kortere forelæsninger, som de på skrift og i grupperne vil debattere ud fra deres personlige erfaringer. På baggrund af undervisningen og gennem dialog, vil borgerne erhverve sig nye overbevisninger og tillære sig konkrete handlinger, som de kan gøre sig erfaringer med i det virkelige liv. Borgerne vil herefter systematisk evaluere disse erfaringer. Denne proces kan gentages, inden for et givent tema, indtil borgeren føler, at den nye strategi er på plads. I gruppesessionerne er assertiv kommunikation og respekt for den enkelte borger altid i højsædet.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i gang med et forløb?