Tlf. 72 48 88 89 (kl. 08-21) info@alkohol-raadgivningen.dk

Udekørende behandling (§141 og §85)

Den udekørende behandling er til de borgere, der på grund af deres livssituation, ikke profiterer af et tilbud, der er bygget op om fremmøde.

Tilbuddet kan rumme alt fra medicinsk behandling, personlig støtte, motivation, til borgere der er i arbejde eller skoleforløb.

Hvad kan tilbuddet indeholde

  • Ugentligt fast hjemmebesøg
  • Støtte til, og udlevering af medicin
  • Hjælp til oprydning/rengøring
  • Hjælp til indkøb/mad i køleskabet
  • Socialrådgivning
  • Læge/Psykiater

Hvordan arbejdes der

Alt afhængig af borgerens ressourcer og behov, arbejdes der ud fra pædagogiske og terapeutiske værktøjer, med realistiske individuelle målsætninger. Den udekørende behandling, kan i sin udformning have en meget støttende funktion, med henblik på belastningsgradsreduktion. Behandlingen har også til formål, at fastholde og videreudvikle positiv udvikling hos en borger eller være den motiverende faktor der skal til, for senere, at indgå i et mere intensivt behandlingstilbud.

Sygeplejerske eller Sosu assistent

Alkoholrådgivningen vil efter behov, kunne stille sygeplejersker eller Sosu assistenter til rådighed. Dette kan være til opgaver hvor borgeren skønnes, at have et behov for somatisk pleje over en periode. Alt efter opgavens omfang, vil det være forbundet med nogle meromkostninger, i forhold til den normale udekørende takst.

Har du brug for hjælp? Klik her og udfyld vores kontaktformular, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt >

Du kan også ringe til os eller sende en e-mail. Alle alkoholrådgivningens kontaktinformationer kan findes ved at klikke her!

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i gang med et forløb?