Tlf. 72 48 88 89 (kl. 08-21) info@alkohol-raadgivningen.dk

Om Alkoholrådgivningen (§141)

Information om vores ydelser, vision og mission

Alkoholrådgivningen er et alkoholambulatorie, der kan behandle overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholisme.

Individuelt forløb

Alkoholrådgivningens formål er, at tilbyde individuelt tilpassede forløb til borgere, der ønsker en forandring i deres liv. Vores klare mål er, gennem en helhedsorienteret indsats, at hjælpe borgere med at opnå personlig bedring. Vi arbejder i Alkoholrådgivningen ud fra evidensbaserede modeller og arbejdsgange.

Gratis behandling

Man kan i Alkoholrådgivningen indgå gratis i ambulant alkoholbehandling. Hvis man mod forventning føler, at behandlingsbehovet er større end hvad man kan få i et ambulant tilbud, er der mulighed for at ansøge kommunen eller selv tilkøbe dette. Alkoholrådgivningens personale vil, hvis borgeren ønsker dette, være behjælpelige med denne proces. Behandlingen i Alkoholrådgivningen er bygget op omkring princippet; mindst mulig indgriben i borgerens dagligdag. Behandlingen er struktureret sådan, at man også kan vælge at gå i behandlingen efter arbejde, og derved stadigvæk kan passe job, samt være hjemme hos familien.

Andre stoffer end alkohol

I Alkoholrådgivningen har vi stor erfaring med misbrug af andre stoffer, sideløbende med alkohol. Det være sig lægeordineret medicin, bl.a. nerve- og/eller sovemedicin. Vi har ligeledes stor erfaring med, at behandle misbrug af diverse stoffer, som florerer i nattemiljøet, inklusiv hash.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i gang med et forløb?

Alkohol Rådgivning